چهارشنبه, اسفند ۲, ۱۴۰۲
آخرین خبرها

ویدئو

فیلم های مختلف از محصولات مختلف

اتصال متر لیزری بوش به گوشی هوشمند

اتصال متر لیزری به گوشی هوشمند

 مترهای لیزری بوش که قابلیت اتصال به گوشی هوشمند دارند دارای امکانات و کاربردهای مختلفی دارند که مترهای معمولی این وژگی را ندارند. در این ویدئو روش اتصال به گوشی هوشمند را بررسی کرده ایم.

بیشتر بخوانید »